MÁJOVCI (UČENÍ)

19. února 2012 v 9:02 | Park taeyi♥

učení mučení- MÁJOVCI

PROSÍM KLIK, PRO CELÝ ČLÁNEK JEN POKUD O TO STOJÍTE SI PŘEDČÍST.( VÝPISKY, REFERÁTY) NA ZÍTREJŠÍ TEST:)

 • 1858 - vzniká almanach Máj, kolem tohoto almanachu se sdružila lit. skupina, která se programově přihlásila k Máchovi a jeho dílu
 • v jeho díle viděla rozpor mezi velkými ideály a možností je uskutečnit
 • redaktorem almanachu Máj byl Josef Barák

  Program Májovců:
 • - snaha o odvrácení od minulosti k přítomnosti
 • - odvrácení se od fantazie ke skutečnosti a od výjimečnosti ke všednosti
 • - svou tvorbou bojovali proti sociálnímu a národnímu útisku
 • - snažili se o zobrazení skutečnosti
 • - snažili se povznést českou literaturu na světovou úroveň
 • - snažili se zachytit všední pojmy života
 • - snažili se zachytit život nižších vrstev
 • - objevují se zde nové útvary jako například fejeton či společenský román
Hlavní představitelé:
 • Jan Neruda
 • Vítězslav Hálek
 • Karolína Světlá
 • Jakub Arbes
 • A. Heyduk
 • R. Mayer

Jan Neruda(1834-1891)

 • prozaik, básník, publicista a kritik
 • narodil se v Praze na Malé straně v rodině vojenského vysloužilce, matka byl posluhovačka
 • bydlel v Ostruhové ulici v domě U dvou slunců (dnešní Nerudova ulice)
 • vystudoval gymnázium, začal studovat práva a filosofii, ale musel to přerušit z finančních důvodů a začal se živit jako novinář v Národních listech
 • ve svém životě prožil 3 životní lásky:
  • 1. Anna Holinová (bohatá rodina - nevzal si ji protože by ji nedokázal uživit)
  • 2. Terezie Macháčková (když si ji chtěl vzít, náhle zemřela)
  • 3. Anna Tichá (poznal ji jako starý muž, ale neodvážil se ji k sobě přivázat, protože byl starý a ona mladá)
 • milostný vztah prožil i s vdanou Karolínou Světlou
 • Neruda hodně cestoval (Německo, Balkán, Egypt) a napsal tak mnoho fejetonů
Poezie
- napsal 6 básnických sbírek které jsou považovány za 6 pilířů české poezie
1. "Hřbitovní kvítí"(1858)
 • - po vydání neúspěšná, protože tam převládá pesimistická poezie, jsou zde vylíčena zklamání z vlastního života, zabývá se společenskými rozpory a verš je nemelodický
2. "Knihy veršů"(1868)
 • - tuto knihu rozdělil do tří částí:
  • Knihy veršů výpravných - jsou zde převážně epické básně a sociální balady - "Dědova mísa" "Před fortnou milosrdných"
  • Knihy veršů lyrických a smíšených - "Otci" "Matičce" "Anně" - líčí vztah mezi sebou a otcem a sebou a matkou
  • Knihy veršů časových a příležitostných - "Vším jsem byl rád"
3. "Písně kosmické"(1878)
 • - měla velký úspěch a proto byla v jednom roce vydána 2x
 • - je optimistická, zamýšlí se zde nad vztahy mezi lidmi a zeměmi nad vesmírem a skutečným životem
 • - vliv vědeckého poznání a technického pokroku
 • - "Jak lvové bijem o mříže", "Vzhůru již hlavu národe"
4. "Balady a romance"(1883)
 • - jeho balady jsou atypické (mají humorný podtext)
 • - v baladách řeší mezilidské vztahy - "Balada dětská" - boj dítěte s nemocí, které nakonec podlehne
 • - českou národní tématiku - "Balada o Karlu IV."
 • - dále zpracovává látky biblické a legendární a aktualizuje je - "Balada májová", "Balada rajská"
 • - "Balada česká" - rytíř Paleček bloudí po Čechách a Vesna mu plní přání ...
5. "Prosté motivy"(1883)
 • - je věnována Anně Tiché a lásce k ní
 • - intimní a přírodní lyrika
 • - 4 části : Jarní, Letní, Podzimní, Zimní
 • - prvky lidové poezie
 • - poslední kniha dokončena za jeho života
6. "Zpěvy páteční"(1858)
 • - básně do ní vybral Jaroslav Vrchlický
 • - hlavním tématem je láska k národu a víra v budoucnost národa
 • - např.: "Jen dál"
Próza
 • - psal fejetony a byl zakladatelem fejetonů (novinový článek o aktuálních kulturních a společenských otázkách)
 • - podpis: Δ
 • - napsal okolo 2000 fejetonů
 • - např.: "Kam s ním" - řeší otázku odpadků
 • - řadu fejetonů napsal v knižních souborech:
  • "Žerty hravé a dravé"
  • "Studie krátká a kratší"
  • "Obrazy z ciziny"
 • - velice uznávaný, rychlý a vtipný novinář
 • - psal i povídky - snaží se oslabit děj a zaměřit se spíše na popis prostředí a na charakteristiku postav
 • - malostranské prostředí
 • - popisuje lidi, které sám dobře znal
"Malostranské povídky"
 • - 13 povídek
 • - na Malé straně v době Nerudova mládí
 • - zachycuje zde dobrou náladu, životní starosti, radosti a tragiku
 • - je zde mistrovská charakteristika postav a popis prostředí a střídají se humorné s tragickými a mnohé postav jsou podivínské
 • - např.: "Hastrman" "Doktor Kazisvět" "Přivedla žebráka na mizinu"
"Arabesky"
- črty z prostředí Prahy
- patří sem "Trhani" - příběh o životě dělníků na stavbě železnice
Kritika
- v Národních listech )
- především kritika divadelní
Neúspěšný dramatik
 • - "Ženich z hladu"
 • - "Prodaná láska"

Vítězslav Hálek (1835-1874)

 • básník, prozaik, dramatik, publicista
 • začal studovat jazyky, studia nedokončil a začal se věnovat novinařině a literatuře
 • stal se redaktorem v Národních Listech, hodně cestoval
 • velmi oblíbený český básník
Poezie
- psal lyrickou, lyricko-epickou i epickou poezii
"Alfréd"
- jeho prvotina
- lyriko-epická báseň
- projevuje se zde vliv Máchy
"Večerní Písně"
 • - lyrická básnická sbírka
 • - všímá si zde šťastné lásky, rozkvetlé jarní přírody a vznešeného poslání básníků
 • - je psána písňovou formou a verše jsou prosté a citové
"V přírodě"
 • - lyricko-epická sbírka
 • - všímá si zde svého kraje
 • - jsou zde verše, které čtenářům přinášejí klid, úsměv a harmonii
"Pohádky z naší vesnice"
 • - epická sbírka
 • - z venkovského prostředí
 • - využívá zde lidové slovesnosti
 • - vyšli až po jeho smrti
Próza
 • - psal povídky, ve kterých si všímá sociální situace na venkově a zabývá se i mezilidskými vztahy
"Na Vejmínku"
 • - povídky
 • - všímá si vztahu mezi rodiči a dětmi a vejmínkáři
"Na statku v chaloupce"
"Pod pustým kopcem"
 • - všímá si sporů mezi dětmi a rodiči
 • - píše zde o štěstí v lásce a o rozdílech mezi chudými a bohatými na vesnici
"Polní Krumař"
 • - příběh z městského prostředí
 • - o člověku, který se obětavě stará o syna ženy, kterou kdysi nešťastně miloval
"Muzikantská liduška"
 • - hl. postavy: Toník, Krejza, Liduška, Staňková
 • - Liduška a Toník se do sebe tajně zamilují. Za Liduškou začíná chodit bohatý statkář Krejza, to se Liduščiným rodičům zalíbí a donutí ji jít s ním k oltáři. Na svatbě v kapele hrál i Toník a když viděl, jak je Liduška klidná tak utekl. Liduška Krejzu nakonec odmítla a vydala se hledat Toníka. Během čekání na něj se pomátla a nikdy ho nenašla
"Komediant"
 • - neúspěšný pokus o román
Novinář
 • - pracoval a později řídil časopis Lumír
 • - pracoval v časopise Květy

Karolína Světlá(1830-1899)

(Johana Rottová)
 • pocházela ze zámožné rodiny z Prahy
 • byla vychována německy
 • měla soukromého učitele (Petr Mužák) - ten ji seznámil s českým národním životem a českou literaturou
 • později se za něj vdala a přijala své spisovatelské jméno podle rodiště svého muže (Světlá pod Ještědem)
 • když jim zemřelo jejich jediné dítě, dcera Boženka, otřáslo to jejich manželstvím a navázala krátký vztah s Janem Nerudou
 • účastnila se také ženského emancipačního hnutí
 • velmi si zamilovala vesnické prostředí a jeho obyvatele
 • od 1875 ji postihla částečná slepota a svá díla musela diktovat
 • psala povídky a romány hlavně z vesnického prostředí (objevuje se i městské)
"Černý Petříček"
 • - povídka z městského prostředí (Praha)
 • - prostředí tržnice - chlapec nabízí rady výměnou za knoflíky
"Hubička"
 • - o milostném vztahu Lukáše a Vendulky
 • - podle této povídky napsala Eliška Krásnohorská libreto a Bedřich Smetana jej zhudebnil
"Podještědské romány"
 • - v Podještědí napsala 5 románů
 • - všechny tyto romány řeší rozpor mezi láskou a mravní povinností, významnou roli hrají ženy, které tento konflikt řeší. A všechny tyto romány jsou založeny na myšlence mravního zdokonalení hrdiny
  • "Vesnický román"
   • o nešťastném manželství čeledína Antoše s ovdovělou rychtářkou
   • řeší zde otázku o nezrušitelnosti manželství
  • "Kříž u potoka"
   • hl. hrdinové: Eva, Štěpán, Ambrož
   • Eva je schovanka u mlynářky v dolovském mlýně. Je velmi chytrá a samotářská. Dozvídá se o kletbě v rodině Potockých a snaží se ji zlomit.
   • Vzala si za muže mladšího syna Štěpána i když postupem času zjistila, že má ráda Štěpánova bratra Ambrože. Štěpán se k ní začne chovat hrubě, Ambrož ji přemlouvá, aby s ním odešla, ale ona odmítne a dál trpí. Štěpán nakonec pozná, že Eva ho má skutečně ráda a chce se polepšit. Ambrož mu pomáhá, ale je smrtelně zraněn ve vesnické rvačce a umírá a tím je kletba zlomena.
  • "Frantina"
   • vypráví příběh ženy, rychtářky, která se vyrovnává se sociální a náboženskou problematikou
  • "Nemodlenec"
   • hlavní zapletku tvoří rozpor mezi láskou a pomstou
  • "Kantůrčice"
   • příběh ženy, která ma zušlechťující vliv na muže, který propadl alkoholu
"Zvonečková královna"
 • - historický román z Josefínské doby

Jakub Arbes(1840-1914)

 • s okruhem Májovců byl spojen volněji
 • z politických důvodů byl vězněn
 • pracoval v Národních listech, ale pak musel z redakce odejít a do konce života se živil literární činností jako prozaik
Romaneta
- byl tvůrce romaneta - próza menšího rozměru s dramatickým, dobrodružným a fantastickým dějem a významnou pointou. Všechny záhady jsou zde vysvětleny logicky a vědecky)

"Zázračná madona"
"Svatý Xaverius"
"Sirooký démon"
"Ďábel na skříni"
"Newtonův mozek"

Sociální romány - byli méně úspěšné

"Kandidáti existence"
 • - román, kde se snaží uskutečnit utopický XXX v praxi a tak pomoci dělníkům
"Moderní upíři"
 • - hájí myšlenku, že jedinec se může obohacovat pouze vykořisťováním jiných
"Štrajchpudlíci"
 • - román o tiskařských dělnících v Pražských manufakturách a o jejich těžké práci a vykořisťování
 


Komentáře

1 Neri Dupre Cavallone ^^ Neri Dupre Cavallone ^^ | E-mail | Web | 19. února 2012 v 22:49 | Reagovat

tak to si užij...o jsme brali začátkem roku a doteď si to nepamatuju :D

2 Shio Shio | Web | 20. února 2012 v 0:17 | Reagovat

užij si to.. já mám prázdniny :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama